Discord, một ứng dụng nhắn tin phổ biến, có thể đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Bạn có thể đã trải qua tình trạng này: khi mà không có gì để làm, bạn mở Discord, kiểm tra tin nhắn và danh sách bạn bè, nhưng không