Theo văn hoá truyền thống, tình trong tam giới là có thần cai quản. Xã hội con người ắt phải có Tình. Nếu không thì sẽ xuất hiện 2 trạng thái đối lập: một là ai ai cũng từ bi như Thần, hai là người ác như Ma tràn ngập khắp nơi, vui hay buồn Đọc tiếp

Gia Cát Lượng (181-234), tự Khổng Minh (hiệu là Ngọa Long tiên sinh), được mệnh danh là bậc kỳ nhân có tài khuynh thiên hạ của nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông không chỉ nổi tiếng với tài năng quân sự lỗi lạc, trí tuệ siêu phàm, đạo đức thanh cao, mà còn được Đọc tiếp