Một ngày, bạn phải xử lý một lượng thông tin khổng lồ. Tối đi làm về, vội vàng xử lý công việc kinh doanh để kiếm thêm thu nhập. Có rất nhiều bài viết hay, video hay, sách hay… mà bạn vẫn chưa có thời gian đọc. Công việc cứ rối tinh rối mù, ở