Rất nhiều người Mỹ tin rằng có Thần tồn tại. Theo thống kê, tỷ lệ người vô thần tại Mỹ chỉ chiến 3 – 8% dân số. Với hơn 40% người Mỹ thường xuyên dự lễ ở nhà thờ, nhà chùa, hay các khu vực tôn giáo khác. Ở trên đồng tiền đô la Mỹ,

Nghe chửi thì mới khôn lên được, đây là một tư duy hết sức tầm bậy. Bởi vì khi bị chửi, người ta đương nhiên sẽ tức. Và khi chúng ta tức giận, cơ thể sẽ sinh ra các chất gây độc hại cho hệ thần kinh trung ương, tăng đường huyết cơ thể, gây