Xuân thu Chiến quốc (13) Ngũ Tử Tư giúp nước Ngô trở nên hùng mạnh

Tác giả: Thiên Phong | Cập nhật: 21/04/2024
Danh mục: Huyền Sử

Sau khi thích sát Ngô Vương Liêu, Hạp Lư phong con trai của Chuyên Chư làm Thượng khanh, trao cho Ngũ Tử Tư chức quan Đại phu. Ngũ Tử Tư giúp Hạp Lư quy hoạch kiến tạo đô thành, huấn luyện binh sĩ, biến Ngô quốc thành giàu có, đông đúc và lớn mạnh. Mà lúc này Hạp Lư lại có một nỗi lo, chính là con trai của Vương Liêu là Khánh Kỵ. Khánh Kỵ là người võ công cực cao, vô cùng uy mãnh. Nếu hắn dẫn binh về báo thù thì phải làm thế nào…

Khi đó, Ngô Vương Hạp Lư đã hành thích Ngô Vương Liêu rồi thuận lợi đăng cơ, nhưng ông rất lo lắng việc Khánh Kỵ trở lại, nên đã phái binh đến bờ sông để mai phục, nhằm ám sát Khánh Kỵ.

Khi xe của Khánh Kỵ đi qua, binh lính mai phục xuất hiện, dùng cung tên bắn thẳng vào Khánh Kỵ, 

Nhưng công tử Khánh Kỵ khi đó dùng tay bắt lấy tên. Mũi tên bắn đến như cào cào bay, Khánh Kỵ chính là dùng tay mà bắt như thế. Động tác của y rất nhanh, sau đó lập tức bỏ chạy. Ngô Vương dẫn binh truy đuổi phía sau rất rát, nhưng bắt không được. Bởi vì trong “Đông Chu liệt quốc chí” có nói Khánh Kỵ “chạy nhanh hơn ngựa”, thế là Khánh Kỵ đã chạy thoát khỏi vòng vây khá dễ dàng. 

Hạp Lư buồn bực trở về đô thành, khi đó nước Sở lại phát sinh một đại sự. Phí Vô Kỵ của Sở đã định ra một gian kế, tiêu diệt cả nhà một đại tướng nước Sở lúc bấy giờ là Bá Khước Uyển. Sau khi diệt cả nhà, một người con trai của Bá Khước Uyển chạy thoát, từ nước Sở cũng đào thoát đến nước Ngô, người này tên là Bá Bĩ. Khi Bá Bĩ đến nước Ngô thì trông thấy Ngũ Tử Tư. Đó không chỉ là đồng hương gặp đồng hương, hai hàng lệ ướt đẫm, mà họ còn có một kẻ thù chung là Phí Vô Kỵ. Cho nên, Ngũ Tử Tư rất đồng tình với Bá Bĩ, thưa lên Ngô Vương Hạp Lư, phong cho Bá Bĩ làm quan đại phu.

Khi đó, người giỏi xem tướng là Bị Ly có nói với Ngũ Tử Tư rằng: “Làm sao có thể lưu lại Bá Bĩ?”. 

Ngũ Tử Tư đáp: “Tục ngữ nói: Cùng lo thì giúp nhau, cùng bệnh thì thương nhau, tôi với Bá Bĩ có chung kẻ thù. Ông ta cũng giống tôi, cả nhà bị sát hại, sau đó chạy đến đây, tôi sao có thể không giúp ông ta?”.

Bị Ly nói: “Ngài chỉ có thể thấy bề ngoài của sự việc, mà không thấy được bản chất. Con người Bá Bĩ này mắt như ưng, bước đi như hổ. Người tướng mạo như thế thì “chuyên công mà hiếu sát”, chính là không chỉ đố kỵ công lao người khác, mà còn giết người không chớp mắt. Nếu ngài làm đồng sự của y, tương lai nhất định sẽ bị hắn hại chết”. Nhưng Ngũ Tử Tư nhất mực không nghe.

Chúng ta biết Phí Vô Kỵ đã hại chết phụ thân của Ngũ Tử Tư, hại chết cả anh trai Ngũ Tử Tư, sau đó lại sát hại cả nhà Bá Khước Uyển, khiến cho Bá Bĩ phải lưu lạc đến nước Ngô, sau này Ngũ Tử Tư lại chết dưới tay của Bá Bĩ. Tương đương với việc Phí Vô Kỵ không những giết được phụ thân và sư huynh của Ngũ Tử Tư, cũng gián tiếp hại chết Ngũ Tử Tư. Bá Bĩ lưu lại nước Ngô, làm đại phu, cũng làm tướng quân.

Hạp Lư hỏi Ngũ Tử Tư về việc triều chính: “Ở vùng biển phía Đông Nam nước ta, đường đi hiểm trở, địa thế vừa ẩm vừa thấp, thêm vào đó là mối lo về thuỷ triều, kho chứa không có, đất đai không người khai khẩn, quốc gia không có thành quách phòng hộ, bách tính không có chí hướng kiên định, làm thế nào mới có thể chống lại cường quốc đây?”.

Ngũ Tử Tư trả lời: “Thần nghe nói đạo an dân chính là phải làm cho họ an cư lạc nghiệp, mà người xưng bá ắt phải lập thành đô, thiết lập phòng bị, làm đầy kho lương, sửa sang giáp mũ, làm tốt cả quân sự lẫn kinh tế. Thế mới đạt được việc tiến có thể công, thoái có thể thủ”.

Hạp Lư nói: “Ta giao việc này cho khanh vậy”. Thế là Ngũ Tử Tư căn cứ địa thế cao thấp, chọn lô đất có phong thuỷ tốt, bắt đầu quy hoạch tạo dựng thành trì mới. Thành có 8 cửa trên mặt đất, có 8 cửa nước, vị trí mỗi cửa và hình dạng vật trang trí trên mặt đều được nghiên cứu kỹ. Ở trong thành, thậm chí nơi nào đặt tông miếu của triều đình, nơi đâu là vị trí của triều trước, nơi đâu là chợ, nơi nào đặt đàn tế Thần thổ địa… đều được Ngũ Tử Tư quy hoạch rõ ràng.

Sau đó, Ngũ Tử Tư lại dạy bách tính làm thế nào để tác chiến, làm thế nào bắn tên, làm thế nào phòng thủ. Thành này hiện nay chính là thành phố Giang Châu tỉnh Giang Tô. Ngũ Tử Tư thực sự có tài kinh bang tế thế, có năng lực an bang định quốc.


Có thể bạn quan tâm:

Bình luận

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}